تبلیغات
بهترین های کد نویسی - نتیجه ی نظر سنجی ها
بعضی وقتا کوتاه اومدن هم خودت رو نجات میده،هم بقیه رو ...
نتیجه ی نظر سنجی کدومو بیشتر دوست دارین
سیج
0 درصد
(0 رای)
اسکارلت
33.33 درصد
(1 رای)
لیبی
0 درصد
(0 رای)
وگا
33.33 درصد
(1 رای)
کلور
0 درصد
(0 رای)
لءونا
33.33 درصد
(1 رای)


از چی آپ کنیم؟
بیست و دوم خرداد 97 ساعت 17:40:03
کد
16.67 درصد
(1 رای)
کارتون
0 درصد
(0 رای)
ادیت
50 درصد
(3 رای)
داستان
33.33 درصد
(2 رای)
شرکت کنندگان6 نفر
از چی آپ کنیم؟
بیست و دوم خرداد 97 ساعت 17:40:03
کد
10 درصد
(1 رای)
کارتون
10 درصد
(1 رای)
ادیت
40 درصد
(4 رای)
داستان
40 درصد
(4 رای)
شرکت کنندگان10 نفر